Skip to the content

Ställ krav på golventreprenaden!

Smidig och säker upphandling med Auktoriserat Golvföretag
Smidig och säker upphandling med Auktoriserat Golvföretag

Ett enkelt sätt att ställa rätt krav på golventreprenaden är att föreskriva Auktoriserat Golvföretag. Här finns alla relevanta krav i ett färdigt paket. Beställaren kan vara trygg i att både entreprenören och leverantören bedriver ett aktivt kvalitets- och miljöarbete och erbjuder en hållbar, transparent värdekedja.

Rent praktiskt är det enkelt att föreskriva Auktoriserat Golvföretag vid upphandling. Golvbranschen GBR har tagit fram underlag och beskrivning på hur man som beställare går tillväga på ett korrekt sätt i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. Här finns underlag, formulär och hjälpmedel att använda före och under upphandling, likväl som erfarenhetsåterföring efter avslutat uppdrag.

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.