Skip to the content

Ställ krav på golventreprenaden!

Smidig och säker upphandling med Auktoriserat Golvföretag
Smidig och säker upphandling med Auktoriserat Golvföretag

Ett enkelt sätt att ställa rätt krav på golventreprenaden är att föreskriva Auktoriserat Golvföretag. Här finns alla relevanta krav i ett färdigt paket. Beställaren kan vara trygg i att både entreprenören och leverantören bedriver ett aktivt kvalitets- och miljöarbete och erbjuder en hållbar, transparent värdekedja.

Rent praktiskt är det enkelt att föreskriva Auktoriserat Golvföretag vid upphandling. Golvbranschen GBR har tagit fram underlag och beskrivning på hur man som beställare går tillväga på ett korrekt sätt i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. Här finns underlag, formulär och hjälpmedel att använda före och under upphandling, likväl som erfarenhetsåterföring efter avslutat uppdrag.

Anders Karpesjö, revisor Auktoriserat Golvföretag

Auktoriserat Golvföretag är ett mycket komplett system med auktorisering av både entreprenörer och leverantörer. Beställarna jag träffar är imponerade över den struktur som ligger bakom auktorisationen!

 

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.