Skip to the content

Lönsam hållbarhet

Amanda Borneke
Amanda Borneke

Hej Amanda, hur gör vi hållbarhet lönsamt?


-Utan lönsamheten tappar hållbarhetsarbete sin långsiktighet - så det måste alltid vara med. För oss handlar det om att ändra perspektiv där avfall ses som en resurs, säger Amanda Borneke på CS Riv och Håltagning. Med ett sådant synsätt finns inget end of life, bara beginning of life! De största hållbarhetsvinsterna finns att göra i nyproduktions- och rivningsfasen, i de cirkulära materialflödena. Där kan vi öka intäkterna i byggbranschen.

-Det gäller att tänka nytt och tänka smart. Varje golvleverantör borde kunna gå samman med ett rivningsföretag för att återbruka så mycket utrivna golv som möjligt och sedan använda materialet på nytt. Rivningsbranschen sitter på massor av material, golv till exempel, som kan återvinnas och bli nya golv och på så vis ingå i den cirkulära ekonomin. Det tjänar alla på. Jag tror på samverkanskraft istället för konkurrenskraft.

 

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.