Skip to the content

Kährs – Ett Auktoriserat Golvföretag

Lars Grindestam, global kvalitets- och miljöchef Kährs
Lars Grindestam, global kvalitets- och miljöchef Kährs

Hej Lars, varför valde Kährs att bli Auktoriserat Golvföretag?

- Det här ska vi vara med på! Så sa vi direkt när det blev klart i våras att också golvleverantörer kan auktorisera sig. Hållbarhet är strategiskt viktigt för vår affär och ligger så rätt i tiden. Med auktorisationen visar vi att vårt engagemang inte bara är snack utan något som vi jobbar systematiskt, konkret och dokumenterat med.

- För oss som tillverkar trägolv innebär auktorisationens krav på social och miljömässig hållbarhet att ta ansvar för direkta eller indirekta faktorer som påverkas i hela värdekedjan. Vid upphandling av trä beaktar vi legala villkor och hållbart skogsbruk men mer och mer kommer vi att vilja påverka transporterna och den miljöpåverkan de har. 

- Auktorisationen är en fjäder i hatten - som samtidigt förenklar affären för upphandlare av golvmaterial och golvinstallationer. Att vi nu är ett auktoriserat golvföretag innebär att hela vår verksamhet har fått en kvalitetsstämpel.

Lars Grindestam, global kvalitets- och miljöchef Kährs

Länkar och nyhetstips

Kährs blir Auktoriserat Golvföretag (pressrelease från Kährs)

Antikorruption en hjärtefråga för hållbar utveckling (pressrelease, Golvbranschens nyhetsrum)

Enklare upphandla hållbar golvinstallation (pressrelease, Golvbranschens nyhetsrum)

Kiilto ansluter till Auktoriserat Golvföretag (pressrelease, Golvbranschens nyhetsrum)

Golvbranschen lanserar antikorruptionspolicy (pressrelease, Golvbranschens nyhetsrum)

Läs mer om auktorisationen och de auktoriserade företagen (auktorisation.se)

Kährs

Lars Lindgren, Duri

Vi hänvisar alltid våra kunder till att anlita ett auktoriserat golvföretag när det gäller golvinstallationer. Då vet vi att våra produkter används på rätt sätt eftersom golventreprenören har rätt utbildning och kompetens.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.