Skip to the content

Auktorisation – från snack till verkstad

Anders Karpesjö, extern revisor Auktoriserat Golvföretag
Anders Karpesjö, extern revisor Auktoriserat Golvföretag

Hej Anders, hur leder auktorisationen från snack till verkstad?

- Den som upphandlar tjänster från auktoriserade företag får ett färdigt paket som uppfyller de högt ställda krav som ofta syns, men annars inte alltid efterlevs, i uppdragsgivarens policy. Och ledningen i det auktoriserade golvföretaget utvecklar ett verktyg som tar verksamheten från snack till verkstad. Med rutiner kring miljö, arbetsmiljö och kvalitet vittnar företagen om ökad effektivitet och lönsamhet.

Anders Karpesjö är extern revisor för Golvbranschen GBRs kvalitetskoncept Auktoriserat Golvföretag. Han godkänner företag - både entreprenörer och golvleverantörer - att bli auktoriserade och gör även de regelbundna förnyelserevisioner som ingår i konceptet.

- Vi går igenom föregående revisionsprotokoll och tittar på hur väl målsättningarna uppfyllts och hur förbättringsarbetet utvecklats. Det är alltså inte så att auktorisationen är en gång för alla given. Varje Auktoriserat Golvföretag måste regelbundet kunna dokumentera att konceptets alla kriterier uppfylls.

- För upphandlare av golvtjänster är revisionen en garanti för att auktoriserade företag har ordning och reda i sin verksamhet. Kompetens, kvalitet och hållbarhet är inte tomma ord utan praktisk verklighet. Auktorisationen bidrar till en bättre prestation från golvföretagets sida och detta borde premieras vid upphandlingar, speciellt från det offentligas sida.

Dick Lantz, upphandlare Gavlegårdarna

Auktorisationen har ett inbyggt värde som vi menar leder till en bättre levererad produkt. Som upphandlare känner man sig tryggare helt enkelt.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.