Skip to the content

ARDEX – ett Auktoriserat Golvföretag

Thomas Mattsson, VD ARDEX AB
Thomas Mattsson, VD ARDEX AB

Auktorisation omsätter värdeord i praktiken

- Auktorisationen innebär att våra kärnvärden och etiska riktlinjer inte bara är ord som samlar damm på en hylla. De omsätts i praktiskt arbete, varje dag och i alla situationer. Vi bevisar för marknaden att vi både internt och externt agerar som det anstår ett seriöst företag, säger Thomas Mattsson på ARDEX, leverantör nr 14 som nu blivit godkänd som Auktoriserat Golvföretag.

- Även företagets rutiner för ordning och reda och en dokumenterad spårbarhet bakåt är betydelsefullt för oss. Genom att uppfylla auktorisationens kriterier får vi en kvittens på att vi är ansvarstagande kring råvaror, sociala och miljömässiga villkor, liksom vaksamma mot mutor och bestickning.

- Och det gäller inte bara ATT vi jobbar aktivt med dessa frågor. HUR vi gör det ska också vara dokumenterat.

- Vi har i stort sett arbetat enligt liknande system tidigare men nu fick vi packa samman alla dokument inför den externa revisionen. Det gick faktiskt överraskande enkelt. Det svåraste var att dra skiljelinjen mellan den svenska verksamheten, som ju är den som har auktoriserats, mot ARDEX tyska moderkoncern. I den processen fick vi god hjälp i samtal med revisorn.

- Generellt kräver marknaden och våra kunder, till exempel stora bolag på fastighetssidan, att vi jobbar hållbart, både socialt och klimatmässigt, och har ordning och reda i företaget. Jag tror att auktorisationen underlättar för oss. Nu finns allt som marknaden vill veta dokumenterat i svart på vitt.

ARDEX är en tysk familjeägd koncern, grundad 1949, som har verksamhet i över 50 länder. Man producerar och levererar byggmaterial som avjämningsmassa, fix och golvlim. Sedan 1995 driver ARDEX eget dotterbolag i Sverige.

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.