Skip to the content

Welin & Co - Ett Auktoriserat Golvföretag

Björn Törnquist, Welin & Co
Björn Törnquist, Welin & Co

Hej Björn, hur skapar auktorisationen en hållbar värdekedja?

- Äntligen får vi en lång relevant värdekedja som omfattar alla verkligt väsentliga aspekter för den som bygger, äger eller förvaltar fastigheter. Entreprenörerna har länge kunnat auktorisera sig för att visa sin kompetens och sitt erbjudande. Nu kan vi leverantörer på ett dokumenterat sätt fylla i de hål som tidigare funnits. För beställaren betyder det en spårbar värdekedja, hela vägen från råvara och tillverkning över installation till utrivning och återvinning.  

Welin & Co, som bildades 1936, importerar och säljer produkter för yt- och underhållsbehandling av trägolv såsom oljor och hårdvaxoljor. Företaget har i princip ingen direktförsäljning utan säljer till golvgrossister och färghandel.

- Våra kunder i bygg- och fackhandeln ställer ganska hårda krav i sina leverantörsavtal. Nu har vi blivit ett Auktoriserat Golvföretag och vid revision visat att företaget lever upp till kriterier som handlar om spårbarhet i tillverkningen, antikorruptionsarbete och social och miljömässig hållbarhet.*

- Spårbarheten är enormt viktig för en leverantör av byggmaterial. Kedjan ska hålla ihop hela vägen. Vi gör riskanalyser för att se till att det är transparens i råvaru- och tillverkningsleden och det ska finnas elektronisk byggvarudeklaration, eBVD.

 - Det har varit förbaskat roligt och lärorikt att bli ett Auktoriserat Golvföretag, men också tagit tid. Att lägga upp strukturen och paketera våra processer, den systematiken fungerar också i andra sammanhang så man har faktiskt också mycket igen för den tid man lägger ned.

Björn Törnquist, vd Welin & Co

Welin & Co - Ett Auktoriserat Golvföretag

* Kriterier för Auktoriserat Golvföretag, leverantörer

  • Ansluten till Golvbranschen, GBR
  • Genomförd riskanalys, en förenklad form av Due Diligence
  • Miljöledningssystem, som ISO 14001 eller motsvarande
  • Företagsspecifik antikorruptionspolicy
  • Uppfyller kraven i förordningen om systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Uppfyller kemikalielagstiftningen REACH, vilket exempelvis visas genom BASTA-registrering av produkter
  • Nyttjar eBVD eller motsvarande innehållsdeklaration
  • Ansluten till GBR Golvåtervinning
  • Granskas av oberoende, extern revisor

Länkar och nyhetstips

Tydliga mål leder till hållbart golv (Nockeby Parkett, Golvbranschens nyhetsrum)

Auktorisationen inget snack (Kährs, Golvbranschens nyhetsrum)

Vad är Auktoriserat Golvföretag?  (artikel i branschtidningen Golv till Tak)

Antikorruption en hjärtefråga för hållbar utveckling (Falck Design, Golvbranschens nyhetsrum)

Enklare upphandla hållbar golvinstallation  (Forbo, Golvbranschens nyhetsrum)

Attraktiv auktorisation (Sehlins Golv, Golvbranschens nyhetsrum)

Kiilto ansluter till Auktoriserat Golvföretag (Kiilto, Golvbranschens nyhetsrum)

Golvbranschen lanserar antikorruptionspolicy (Golvbranschens nyhetsrum)

Läs mer om auktorisationen och de auktoriserade företagen (auktorisation.se)

Welin & Co

 

 

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.