Skip to the content

Grattis Interface och Bona!

Grattis Interface och Bona!
Nu har två nya leverantörer blivit Auktoriserat Golvföretag. Det är Interface och Bona som nyligen godkändes vid externa revisioner. Vi berättar mer om de båda företagen här under sensommaren.


Auktoriserat Golvföretag omfattar både entreprenörer och leverantörer i golvbranschen. Företagen erbjuder ett dokumenterat, spårbart ansvar. Den som anlitar auktoriserade företag för både material och installation får på köpet en hållbar värdekedja som gäller hela vägen från råvara och tillverkning över installation till underhåll och återvinning.
Kriterierna för leverantörer i kvalitetssystemet Auktoriserat Golvföretag bygger på FNs globala hållbarhetsmål samt ISO 26000 som anger riktlinjer för socialt ansvarstagande.

Lars Lindgren, Duri

Vi hänvisar alltid våra kunder till att anlita ett auktoriserat golvföretag när det gäller golvinstallationer. Då vet vi att våra produkter används på rätt sätt eftersom golventreprenören har rätt utbildning och kompetens.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.