Skip to the content

Grattis Interface och Bona!

Grattis Interface och Bona!
Nu har två nya leverantörer blivit Auktoriserat Golvföretag. Det är Interface och Bona som nyligen godkändes vid externa revisioner. Vi berättar mer om de båda företagen här under sensommaren.


Auktoriserat Golvföretag omfattar både entreprenörer och leverantörer i golvbranschen. Företagen erbjuder ett dokumenterat, spårbart ansvar. Den som anlitar auktoriserade företag för både material och installation får på köpet en hållbar värdekedja som gäller hela vägen från råvara och tillverkning över installation till underhåll och återvinning.
Kriterierna för leverantörer i kvalitetssystemet Auktoriserat Golvföretag bygger på FNs globala hållbarhetsmål samt ISO 26000 som anger riktlinjer för socialt ansvarstagande.

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.