Skip to the content

Auktorisationen – ett färdigt paket

Björn Törnquist, ordförande GLF samt VD Welin & Co.
Björn Törnquist, ordförande GLF samt VD Welin & Co.

Hej Björn, har du nytta av auktorisationens paketlösning?

- Auktoriserat Golvföretag är till stor hjälp när vi till exempel skriver avtal med kedjekunder. Paketet med sina genomarbetade kriterier passar generellt som hand i handske till beställares eller inköpares kravspecifikationer. Men det tar tid att etablera den insikten. Vi behöver alla hjälpas åt att sprida budskapet om auktorisationens unika paketlösning.

- Golvbranschen skapade en struktur för klimatarbete långt innan det kom upp på den allmänna agendan, säger Björn Törnquist som är ordförande i Golvleverantörernas förening GLF samt VD för Welin & Co. Nu ligger konceptet Auktoriserat Golvföretag helt rätt i tiden. Vi har miljöledningssystemet som bygger på ISO14000 och kriterier som utgår från FNs globala mål för social och ekonomisk hållbarhet. Dessutom ingår ett antikorruptionskriterium. Alltsammans är anpassat till vår bransch; golvmaterial, installation och golvtjänster.

- Auktorisationen är en positiv spark därbak. Företaget åtar sig att följa kriterierna och en extern revisor kommer regelbundet på besök för att kolla att du uppfyller dina mål. Kunderna kan på så vis känna sig trygga med att du står för vad du lovar. Auktorisationens kriterier är ett aktivt och levande koncept som vi på Welin & Co ständigt jobbar med.

- Alla kunder hittills har tyckt att paketet med kriterier är tillräckligt och inte frågat efter mer. För större företag är det självklart att ha egna processer och policys för miljöarbete till exempel, men genom auktorisationen får också mindre golvföretag en strukturerad dokumentation av sitt hållbarhets- och kvalitetsarbete. Det är en stor fördel att inte behöva lägga tid på att besvara en hel rad frågor vid varje upphandling och avtalsskrivning. Det är bara att lägga auktorisationen i knät på beställaren, allt finns redan på plats!

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.