Skip to the content

Golvinteriör AB i Trelleborg – ett Auktoriserat Golvföretag

Tom Johansson, VD och ägare, Golvinteriör AB
Tom Johansson, VD och ägare, Golvinteriör AB

Hej Tom, vad får du på köpet genom auktorisationen?

- Själva auktorisationen är förstås bra, men allra viktigast är uppföljningen, säger Tom Johansson på Golvinteriör i Trelleborg, en av pionjärerna som Auktoriserat Golvföretag. Vi uppdaterar ständigt arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. När kunden frågar efter vår miljöpolicy kan jag bara ta fram den aktuella KMA-planen. Auktorisationen ger så mycket på köpet!

- Man är mer förberedd och allt finns redan på plats. Sedan behöver man anpassa informationen till de olika kunderna, men grunden sitter där och det blir enklare att jobba.

- Vad jag kan uppleva som svårt ibland är att sätta mål som är tydliga, mätbara och möjliga att följa upp. Vi jobbar förstås med att sänka vårt klimatavtryck på olika sätt. Att öka återvinning av golvspill i Golvbranschens Golvåtervinning är till exempel ett bra och tydligt mål vi jobbar mot, där resultatet redovisas tillbaka på kilot när.

Golvläggning kan vara ett ensamt yrke och medarbetare är ibland borta från firman och kollegorna månader i sträck. För att skapa delaktighet och därigenom utveckla företaget är det viktigt med information.

- Vi jobbar på olika sätt med att kommunicera nyheter kring regler och teknik. Anslagstavlan, mejl, två medarbetarmöten per år – och våra roliga fester, där det ofta blir en hel del jobbprat – gör att medarbetarna vet vad som är på gång. Alla ska vara med på tåget!

Tom Johansson tog över Golvinteriör, som hans pappa grundade, i mars 2015 efter att en annan person ägt företaget under exakt på dagen 10 år.

Anders Karpesjö, revisor Auktoriserat Golvföretag

Auktoriserat Golvföretag är ett mycket komplett system med auktorisering av både entreprenörer och leverantörer. Beställarna jag träffar är imponerade över den struktur som ligger bakom auktorisationen!

 

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.