Skip to the content

Ekenhuset

Hej Evelina, hur jobbar ni med plastspill?

- Ökad återvinning är ett av våra miljömål men vi sticker inte ut i statistiken tyvärr! Som underentreprenör i stora byggprojekt är vi hänvisade till den återvinningsstruktur som finns på plats. Man kan säga att logistiken kring spill speglar byggarens ambition. Därför är det extra glädjande nu när Peab och NCC börjar ställa krav på återvinning. Strukturen kommer att bli mycket bättre ute på byggena!

- När det står i avtalen att golventreprenören ska återvinna installationsspill så ökar pressen på oss att göra rätt och det gillar vi. Det är bara positivt när beställaren ställer höga krav.

-I egna projekt, i ramavtal med kommunala bostadsbolag, är det en självklarhet att samla ihop plastspill när jobbet är klart. Säckarna skickas till återvinningscentralen i Ronneby. Men då handlar det om mindre volymer, det blir inte så mycket spill i en hall eller ett badrum. 

- Företagets största koldioxidutsläpp står servicebilarna för. Hela 94 procent av vår klimatpåverkan kommer från bilparken, så där jobbar vi stenhårt på olika lösningar. Vårt andra prioriterade miljömål är att öka mängden återvunnet plastspill. 2019 samlade vi in 3 700 kg, det är ungefär 25 procent av vad vi faktiskt skulle kunna återvinna. Jag har inte fått siffrorna för 2020 ännu och hoppas de är betydligt högre, men målsättningen är att dubbla mängden återvunnet plastspill till år 2025.

Evelina Strandfeldt, KMA/Hållbarhetsansvarig Ekenhuset.

Några av medarbetarna på Ekenhuset

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.