Skip to the content

Auktoriserat Golvföretag är Golvbranschens kvalitets- och miljö­lednings­system som borgar för en hållbar golv­installation genom hela den relevanta värde­kedjan.
Sedan våren 2019 kan leverantörer av golvmaterial ansöka om att bli Auktoriserat Golvföretag. För golventreprenörerna har möjligheten funnits sedan 2001.

Här kan du läsa om de kriterier som ska vara uppfyllda för att bli godkänt som Auktoriserat Golvföretag

Kriterier Auktoriserat Golvföretag - leverantörer

Kriterier Auktoriserat Golvföretag - entreprenörer

- Vår ambition är att Auktoriserat Golvföretag ska fortsätta att utvecklas i takt med de marknadskrav som finns inom hållbarhetsområdet och särskilt ta fasta på de krav som är relevanta för golvmaterial och golvinstallationer. Vi vill vara en föregångare i branschen och göra det enkelt för våra anslutna golvföretags kunder, till exempel riksbyggare, att på ett säkerställt vis hitta seriösa underentreprenörer och materialleverantörer, säger Johan Aspelin, vd för Golvbranschen.

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.