Skip to the content

Interface/nora

Joakim Newman Nordenchef, Interface/nora
Joakim Newman Nordenchef, Interface/nora

Hej Joakim, varför ska man vara auktoriserad?

- Varför ska man INTE vara auktoriserad? Med huvudkontor i Atlanta, USA, och produktion i flera europeiska länder är det viktigt att Interface är fast förankrat på den lokala marknad där vi jobbar. Auktorisationen är ett sigill som bevisar att vi jobbar seriöst och följer lokal lagstiftning.

- Genom att vi nu valt att bli Auktoriserat Golvföretag visar vi kunder och marknad att vi hanterar personal, produktion och leverantörer enligt de regler som gäller.

- Allra viktigast för oss bland auktorisationens kriterier är klimatmålen. Interface har en hög miljöprofil och hela företaget ligger i framkant med inarbetade, globala rutiner kring återbruk, avfallshantering, transporter och så vidare. Vi behövde inte ändra på våra interna processer men däremot är de nu dokumenterade i och med auktorisationen.

- På sikt kommer byggare och upphandlare säkert också att kräva den här typen av strukturerad dokumentation. Processen att bli Auktoriserat Golvföretag var inte svår, men vissa punkter i revisionen krävde en hel del jobb för att plocka fram underlag.

Sedan Interface Inc. köpte Nora systems 2018 har företagen integrerats och är i Norden sedan 2020 en organisation som även kommer att bli en juridisk enhet.

Företaget jobbar med de tre produktgrupperna gummi, textil och LVT-plattor.

Dick Lantz, upphandlare Gavlegårdarna

Auktorisationen har ett inbyggt värde som vi menar leder till en bättre levererad produkt. Som upphandlare känner man sig tryggare helt enkelt.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.