Skip to the content

Auktorisation - ett kraftfullt verktyg

Både golventreprenörer och leverantörer av golv kan auktorisera sig.
Både golventreprenörer och leverantörer av golv kan auktorisera sig.

Upphandlare gör klokt i att anlita ett Auktoriserat Golvföretag vid upphandling av golv och golvtjänster. Auktorisationen är ett kraftfullt verktyg vars kriterier i hög grad stämmer överens med många myndigheters och företags hållbarhetspolicyer. Genom att anlita ett Auktoriserat Golvföretag får beställaren en spårbar, hållbar och tredjepartsgranskad golvinstallation.

Både golventreprenörer och leverantörer av golv och golvtjänster kan auktorisera sig enligt Golvbranschen GBRs kvalitetssystem. När branschen krokar arm uppstår en värdekedja som sträcker sig hela vägen från råvara och tillverkning över installation och underhåll till utrivning och återvinning.

Kriterierna som ett Auktoriserat Golvföretag ska uppfylla betyder att alla relevanta krav som upphandlare kan ställa på en golvinstallation redan är på plats. Ett auktoriserat företag jobbar på ett hållbart sätt såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Att företagen som är auktoriserade, både på entreprenörs- och leverantörssidan, verkligen uppfyller de fastställda kriterierna granskas regelbundet av extern revisor. Auktorisationen är därför en tillförlitlig och funktionell kvalitetsstämpel som underlättar vid upphandling av golvtjänster.

Länkar och nyheter

Upphandlingsunderlag för golv och golvtjänster

Här hittar du Auktoriserat Golvföretag

Kraftfullt verktyg för upphandlare – artikel i branschtidningen Golv till Tak

Ställ krav på golventreprenaden – artikel i branschtidningen Golv till Tak

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.