Skip to the content

Sika Sverige

Lars Holm, affärsområdeschef Sika Sverige
Lars Holm, affärsområdeschef Sika Sverige

Hej Lars, hur stärker Sika värdekedjan?

- Genom att alltid leta nya innovativa lösningar som är bra både ur kund- och hållbarhetsperspektiv. Vårt dilemma är att vi säljer osynliga produkter! Kanske att man ser en kakelfog ibland… Men ändå är produkterna så viktiga. Dåligt underarbete syns, säger Lars Holm, Sika Sverige som just blivit godkänt som Auktoriserat Golvföretag.

När Sika Sverige nu är auktoriserat stärks värdekedjan mellan leverantör och entreprenör. Underlagsprodukter som avjämning, fäst- och fogmassor, lim och tätskikt är en betydelsefull del av det färdiga resultatet både estetiskt och hållbarhetsmässigt.

- Vi jobbar uteslutande med golventreprenörer som är auktoriserade och märker att det är ett bra sätt att minska reklamationsrisken. Nu ställer vi auktorisationens krav också på oss själva. Sammantaget leder det till ett väl utfört jobb med schyssta material.

- Vi tar vår del av ansvaret i värdekedjan och ger klara besked om våra produkters innehåll och miljöpåverkan. Sikas Miljöapp är en guide som hjälper entreprenörer att välja rätt produkt till sina projekt. När man fokuserar mycket på kemiskt innehåll missas lätt hela hållbarhetsperspektivet. Produkternas livslängd, koldioxidavtryck samt den härdade produktens egenskaper är viktiga aspekter att ta i beaktning när man väljer produkt. För oss innebär hållbara produkter också att de håller länge!

Här installeras matta med Sika-produkter

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.