Skip to the content

BBM i Dalarna - ett Auktoriserat Golvföretag

Per Schönbeck, vd BBM Dalarna.
Per Schönbeck, vd BBM Dalarna.

Hej Per, varför är auktorisationen ett föredöme?

- Den nya upphandlingsmyndigheten borde faktiskt lyfta fram Auktoriserat Golvföretag som ett gott exempel. Konceptet innebär ordning och reda i kompetens, kvalitet och hållbarhet. Min förhoppning är att auktorisation blir ett skall-krav i offentliga upphandlingar. Det skulle hela samhället tjäna på, säger ”professorn i mattologi” Per Schönbeck på BBM i Dalarna.

- Golvbranschen är en bransch som har mycket på plats redan vad gäller hållbarhet, kvalitet och dokumentation. Auktorisationen är själva grundbulten. För upphandlingsmyndigheten som ska hjälpa kommuner, regioner och stat att göra bättre upphandlingar vore det ett perfekt pilotprojekt. Vi har ju jobbat med detta i ett antal år. Konceptet ligger i framkant av utvecklingen och är tydligt och effektivt.

- Kravet på att upphandla auktoriserade företag måste komma från offentlig förvaltning som ju hanterar stora pengar från vår gemensamma skattkista. Då kommer alla seriösa byggherrar och andra beställare att hoppa på tåget och det skulle lyfta hela samhället.

BBM i Dalarna var ett av de allra första pionjärföretagen att bli Auktoriserat Golvföretag.

- Resan har pågått i över 20 år. Nu börjar många upphandlare se värdet i auktorisationens tydliga, konkreta krav på dokumentation och rutiner. Det är beställarna, och främst då på den offentliga sidan, som kan få grejer att hända.

- En annan sak är att vi auktoriserade företag sitter på en bred expertkunskap, inte bara i själva utförandet. Ta hjälp av oss, brukar jag säga till arkitekter, konstruktörer och byggare. Fråga oss, för vi kan det här med golv och delar gärna med oss. Om alla gör sitt allra bästa inom sitt eget område, och lär av varandra, så blir slutresultatet bra, säger Per Schönbeck, BBM i Dalarnas egen mattolog.

BBM i Dalarna är ett av pionjärföretagen som blev Auktoriserat Golvföretag redan 2001.

Dick Lantz, upphandlare Gavlegårdarna

Auktorisationen har ett inbyggt värde som vi menar leder till en bättre levererad produkt. Som upphandlare känner man sig tryggare helt enkelt.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.