Skip to the content

Bostik

Jenny Lundegård, produktchef Bostik AB
Jenny Lundegård, produktchef Bostik AB

Hej Jenny, hur kan auktorisationen stödja rekrytering?

-Många unga idag väljer aktivt att jobba på företag som tar ett dokumenterat klimatansvar. När vi nu blivit godkända som Auktoriserat Golvföretag har vi ytterligare ett intyg på vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Jag brinner för livscykelperspektivet och det är något som auktorisationen fångar upp genom att utvärdera också helheten och inte enbart separata delar.

- Det är en kvalitetsstämpel som visar att vi har ett aktivt miljöarbete och att omvärlden kan lita på oss. Medarbetarna är glada och stolta över auktorisationen och ser den som ett nyttigt verktyg i sina kundkontakter.

- Byggbranschen bidrar tyvärr till en stor del av världens koldioxidutsläpp så här finns mycket att göra. Bostik utvecklar biobaserade produkter, tittar på emballage och transporter och strävar efter lokal produktion i möjligaste mån. Att ha ett helhetsperspektiv på verksamheten är ett tydligt direktiv från vår ägare Arkema.

- Det gäller att hitta den fina balansen mellan hållbara råvaror, hållbar produktion och produkter som håller länge.

Bostik ingår i den franska kemikoncernen Arkema och är en av världens ledande tillverkare av lim, tätningsmedel, spackel, fix & fog samt tätningsmedel.

Anders Karpesjö, revisor Auktoriserat Golvföretag

Auktoriserat Golvföretag är ett mycket komplett system med auktorisering av både entreprenörer och leverantörer. Beställarna jag träffar är imponerade över den struktur som ligger bakom auktorisationen!

 

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.