Skip to the content

BBM Golv & Bad i Växjö

Per Strandberg, platschef och fd vd, BBM Golv & Bad AB
Per Strandberg, platschef och fd vd, BBM Golv & Bad AB

Hej Per, varför är auktorisationen viktig?
- Auktorisationen är en verklig kvalitetsstämpel. I en upphandling nyss, som vi vann, ställde grannkommunen Alvesta krav på just Auktoriserat Golvföretag. Det är glädjande att se att auktorisationen blivit allt viktigare för beställarna! Upphandlarna förstår att de får mycket med sig genom att anlita ett auktoriserat företag.

- Auktorisationen är en verklig kvalitetsstämpel. I en upphandling nyss, som vi vann, ställde grannkommunen Alvesta krav på just Auktoriserat Golvföretag. Det är glädjande att se att auktorisationen blivit allt viktigare för beställarna! Upphandlarna förstår att de får mycket med sig genom att anlita ett auktoriserat företag.

- Jag var nybliven delägare och VD i BBM Golv & Bad när Auktoriserat Golvföretag startade 2001. Det kändes helt naturligt att komma med direkt. Vi hade erfaren personal och ledning men jag ville ta företaget ett steg till vad gällde ordning och reda.

- Så här drygt 20 år efteråt är detta fortfarande ett viktigt skäl. Vi har ordentlig struktur på verksamheten eftersom auktorisation ställer krav på dokumentation, uppdatering av personalens kompetens och att vi hänger med på moderna tekniker och metoder.

- Den externa revisionen är en central pusselbit som ser till att vi inte tappar bort saker på vägen. Även själva revisionen har utvecklats. Den är lite tuffare nu, vilket jag tycker är bra.

- Jag menar att så många golvföretag som möjligt borde ansluta till Auktoriserat Golvföretag. Hela branschens kvalitet höjs genom auktorisationen. När man väl gjort grundjobbet går mycket på automatik. Det underlättar verkligen det dagliga arbetet!

Dick Lantz, upphandlare Gavlegårdarna

Auktorisationen har ett inbyggt värde som vi menar leder till en bättre levererad produkt. Som upphandlare känner man sig tryggare helt enkelt.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.