Skip to the content

Konradssons Kakel AB

Niklas Estlander, VD Konradssons Kakel
Niklas Estlander, VD Konradssons Kakel

Hej Niklas, varför har ni valt auktorisation?

- Auktorisationen skapar förutsättningar för en sund byggbransch. Här samverkar leverantörer och entreprenörer som lever upp till auktorisationens krav på hållbarhet, kvalitet och sociala villkor. Det innebär att beställarna får en dokumenterad och stark värdekedja vid upphandling av auktoriserade företag.

Konradssons blir nu den första leverantören av kakel och klinker i Sverige som är auktoriserad genom
Golvbranschens kvalitetsstämpel Auktoriserat Golvföretag.

- Många plattsättare är med i Golvbranschen GBR, och som marknadsledande vill vi vara med och driva viktiga branschfrågor.

- Tidigare menade man att auktorisationen främst var bra för affären. Nu ser jag att det positiva är att vara med och påverka och utveckla branschen, att träffa andra materialleverantörer och ha en konstruktiv dialog. Tillsammans gör vi saker bättre.

- Dessutom kan vi ställa högre krav på själva utförandet i dialog med entreprenörerna.

Många av Konradssons produkter kommer från södra Europa, från länder som Italien, Portugal och Spanien där kakel och klinker är stort.  

- Vi gör noggranna leverantörsbedömningar och väljer att anlita fabriker med väldokumenterat miljöarbete. Vi behöver också i och med auktorisationen bedöma etiska och sociala villkor. Genom vår tidigare ISO-certifiering har vi god vana av struktur och dokumentation, så det var egentligen inga konstigheter att uppfylla revisionsprotokollet.

Konradssons Kakel grundades 1968. Har idag ett 70-tal anställda och omsätter drygt 320 Mkr. Centrallager, butik och huvudkontor i Jönköping men företaget har även egna butiker i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Anders Karpesjö, revisor Auktoriserat Golvföretag

Auktoriserat Golvföretag är ett mycket komplett system med auktorisering av både entreprenörer och leverantörer. Beställarna jag träffar är imponerade över den struktur som ligger bakom auktorisationen!

 

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.