Skip to the content

Ljungby Golv – ett Auktoriserat Golvföretag

Per Andersson, vd Ljungby Golv
Per Andersson, vd Ljungby Golv

Hej Per, varför ska upphandlare kräva Auktoriserat Golvföretag?

- Offentliga myndigheter borde alltid ställa krav på Auktoriserat Golvföretag vid upphandling av golvtjänster, säger Per Andersson på Ljungby Golv. Då vet man att företaget har ordning och reda på ekonomi, kompetens och hållbarhetsfrågor. För upphandlaren finns färdiga underlag som specificerar vilka kvalitets- och miljökrav man ska ställa för att få en felfri, hållbar golvinstallation.

Smålandsföretaget bedriver precis som övriga auktoriserade golvföretag ett strukturerat och dokumenterat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Det är ordning och reda på uppdrag, utbildning och ekonomi. Minst vartannat år blir företaget granskat av extern revisor.

Hållbarhetsfrågor som återvinning, klimatberäkning och kretsloppsmärkning står nu i fokus. Genom att anlita såväl auktoriserade leverantörer som auktoriserade entreprenörer följer golvinstallationen en hållbar och spårbar kedja hela vägen.

Upphandlare av golvtjänster har ofta har en miljö- och uppförandepolicy att förhålla sig till. Då är kvalitetskonceptet Auktoriserat Golvföretag en paketlösning för hållbar, enkel och effektiv upphandling.

- För företagen själva är det också lönsamt. Det är inte säkert att man kan ta mer betalt för jobbet som Auktoriserat Golvföretag, men i slutändan står man ändå som vinnare. Ett effektivt utfört jobb och färre fel på vägen leder självklart till bättre marginaler, säger Per Andersson.

Anders Karpesjö, revisor Auktoriserat Golvföretag

Auktoriserat Golvföretag är ett mycket komplett system med auktorisering av både entreprenörer och leverantörer. Beställarna jag träffar är imponerade över den struktur som ligger bakom auktorisationen!

 

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.