Skip to the content

Auktoriserat Golvföretag, entreprenörer

Auktoriserade golventreprenörer arbetar för hållbara golvinstallationer. De bedriver ett kontinuerligt kvalitets- och miljöledningsarbete enligt en dokumenterad kvalitetsplan samt miljö- och arbetsmiljöplan. Installatörerna är utbildade och har full kompetens inom sitt område. Golvläggning handlar om kompetens att skapa rätt funktion med rätt material, rätt installation och kunskap om kvalitet, miljö och hållbarhet. Med full kompetens blir det rätt från början, vilket leder till en felfri entreprenad.

Golventreprenörer ska uppfylla följande:

 • Ansluten till Golvbranschen, GBR
 • GVK-auktoriserad för våtrumsinstallationer
 • Har dokumenterad läggteknisk kompetens och går kontinuerligt obligatoriska utbildningar
 • Arbetar aktivt med kvalitet, arbetsmiljö samt miljö och hållbarhet genom dokumenterade policyer, mål och rutiner
 • Kan kretsloppsmärka golvkonstruktioner genom GBR Kretsloppsmärkning
 • Ansluten till GBR Golvåtervinning
 • Företagsspecifik antikorruptionspolicy
 • Granskas av oberoende, extern revisor

Auktoriserat Golvföretag, leverantörer

Många av golvbranschens leverantörer av golvmaterial och golvprodukter har kommit långt i sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Genom auktorisationen visar leverantören hur man uppfyller sitt engagemang i hållbarhetsfrågor i praktiken.

Golvmaterialleverantörer ska uppfylla följande:

 • Ansluten till Golvbranschen, GBR
 • Genomförd riskanalys, en förenklad form av Due Diligence
 • Miljöledningssystem, som ISO 14001 eller motsvarande
 • Företagsspecifik antikorruptionspolicy
 • Uppfyller kraven i förordningen om systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Uppfyller kemikalielagstiftningen REACH, vilket exempelvis visas genom BASTA-registrering av produkter
 • Nyttjar eBVD eller motsvarande innehållsdeklaration
 • Ansluten till GBR Golvåtervinning
 • Granskas av oberoende, extern revisor

 

 

Golvutbildning, Golvkontroll, Kretsloppsmärkning och Golvåtervinning

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Joanna Nordström, jurist Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.