Skip to the content

Ekenhuset

Publicerad: 2021-01-07

Hej Evelina, hur jobbar ni med plastspill?

- Ökad återvinning är ett av våra miljömål men vi sticker inte ut i statistiken tyvärr! Som underentreprenör i byggprojekt är vi ofta hänvisade till återvinningsstrukturen på plats. Därför är det extra glädjande nu när Peab och NCC börjar ställa krav på återvinning. Strukturen kommer att bli mycket bättre ute på byggena! 

Evelina Strandfeldt, KMA/Hållbarhetsansvarig Ekenhuset

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Joanna Nordström, jurist Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.