Skip to the content

Bostik

Jenny Lundegård, produktchef Bostik AB

Publicerad: 2021-10-13

Hej Jenny, hur kan auktorisationen stödja rekrytering?

-Många unga idag väljer aktivt att jobba på företag som tar ett dokumenterat klimatansvar. När vi nu blivit godkända som Auktoriserat Golvföretag har vi ytterligare ett intyg på vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Jag brinner för livscykelperspektivet och det är något som auktorisationen fångar upp genom att utvärdera också helheten och inte enbart separata delar. 

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Joanna Nordström, jurist Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.