Skip to the content

Auktorisationen – ett färdigt paket

Björn Törnquist, ordförande GLF samt VD Welin & Co.

Publicerad: 2021-11-16

Hej Björn, har du nytta av auktorisationens paketlösning?

- Auktoriserat Golvföretag är till stor hjälp när vi till exempel skriver avtal med kedjekunder. Paketet med sina genomarbetade kriterier passar generellt som hand i handske till beställares eller inköpares kravspecifikationer. Men det tar tid att etablera den insikten. Vi behöver alla hjälpas åt att sprida budskapet om auktorisationens unika paketlösning.

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Lars Lindgren, Duri

Vi hänvisar alltid våra kunder till att anlita ett auktoriserat golvföretag när det gäller golvinstallationer. Då vet vi att våra produkter används på rätt sätt eftersom golventreprenören har rätt utbildning och kompetens.

65x65 Demo Image

Joanna Nordström, jurist Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.