Skip to the content

ARDEX – ett Auktoriserat Golvföretag

Thomas Mattsson, VD ARDEX AB

Publicerad: 2023-05-17

Auktorisation omsätter värdeord i praktiken

- Auktorisationen innebär att våra kärnvärden och etiska riktlinjer inte bara är ord som samlar damm på en hylla. De omsätts i praktiskt arbete, varje dag och i alla situationer. Vi bevisar för marknaden att vi både internt och externt agerar som det anstår ett seriöst företag, säger Thomas Mattsson på ARDEX, leverantör nr 14 som nu blivit godkänd som Auktoriserat Golvföretag.

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Lars Lindgren, Duri

Vi hänvisar alltid våra kunder till att anlita ett auktoriserat golvföretag när det gäller golvinstallationer. Då vet vi att våra produkter används på rätt sätt eftersom golventreprenören har rätt utbildning och kompetens.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.