Skip to the content

Många nyheter i EUs regelverk

För golvbranschens företag är transporterna en betydande utsläppskälla

Publicerad: 2023-12-06

På EU-nivå skapas nya hållbarhetsdirektiv – och förkortningar som är omöjliga att begripa! Golvbranschens företag, som siktar på nettonollutsläpp 2045, behöver nu förbereda sig inför kommande regeländringar och ökande krav. Detta gäller inte minst de auktoriserade golvföretagen. I Golv till Tak finns en tydlig översikt av viktiga nyheter och förkortningar som är bra att känna till.

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Dick Lantz, upphandlare Gavlegårdarna

Auktorisationen har ett inbyggt värde som vi menar leder till en bättre levererad produkt. Som upphandlare känner man sig tryggare helt enkelt.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.