Skip to the content

BBM i Dalarna - ett Auktoriserat Golvföretag

Per Schönbeck, vd BBM Dalarna.

Publicerad: 2022-05-17

Hej Per, varför är auktorisationen ett föredöme?
- Den nya upphandlingsmyndigheten borde faktiskt lyfta fram Auktoriserat Golvföretag som ett gott exempel. Konceptet innebär ordning och reda i kompetens, kvalitet och hållbarhet. Min förhoppning är att auktorisation blir ett skall-krav i offentliga upphandlingar. Det skulle hela samhället tjäna på, säger ”professorn i mattologi” Per Schönbeck på BBM i Dalarna.

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Anders Karpesjö, revisor Auktoriserat Golvföretag

Auktoriserat Golvföretag är ett mycket komplett system med auktorisering av både entreprenörer och leverantörer. Beställarna jag träffar är imponerade över den struktur som ligger bakom auktorisationen!

 

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.