Skip to the content

Auktorisationen marknadsförs till upphandlare

Peter Lindström, golvkonsult

Publicerad: 2023-09-20

Hej Peter, hur marknadsför du auktorisationen?

- Beställarbesöken, där vi informerar om vad Auktoriserat Golvföretag innebär, har stor betydelse för att konceptet ska nå framgång och bli uppmärksammat efter förtjänst. Vi berättar om de värdefulla verktyg och hjälpmedel som auktorisationen erbjuder. De auktoriserade företagens kriterier blir ett skräddarsytt paket som underlättar upphandlarens jobb.

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Anders Karpesjö, revisor Auktoriserat Golvföretag

Auktoriserat Golvföretag är ett mycket komplett system med auktorisering av både entreprenörer och leverantörer. Beställarna jag träffar är imponerade över den struktur som ligger bakom auktorisationen!

 

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.