Skip to the content

Sandéns Golv – ett Auktoriserat Golvföretag

Stefan Sandén, VD Sandéns Golv Helsingborg

Publicerad: 2022-08-11

Hej Stefan, var det självklart att auktorisera även det nya företaget?

- Vi insåg redan från början att kunskap är enda sättet att ta sig uppåt i hierarkin i byggbranschen och bli lyssnad på, säger Stefan Sandén, VD Sandéns Golv. Det gäller både golvbranschen som helhet och våra egna företag. Därför är auktorisationen viktig. Det är både en positiv stämpel och ett kompetensbevis; att vi gör rätt saker på rätt sätt.

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Lars Lindgren, Duri

Vi hänvisar alltid våra kunder till att anlita ett auktoriserat golvföretag när det gäller golvinstallationer. Då vet vi att våra produkter används på rätt sätt eftersom golventreprenören har rätt utbildning och kompetens.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.