Skip to the content

Auktorisation – från snack till verkstad

Anders Karpesjö, extern revisor Auktoriserat Golvföretag

Publicerad: 2023-03-13

Hej Anders, hur leder auktorisationen från snack till verkstad?

- Den som upphandlar tjänster från auktoriserade företag får ett färdigt paket som uppfyller de högt ställda krav som ofta syns, men annars inte alltid efterlevs, i uppdragsgivarens policy. Och ledningen i det auktoriserade golvföretaget utvecklar ett verktyg som tar verksamheten från snack till verkstad.

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Lars Lindgren, Duri

Vi hänvisar alltid våra kunder till att anlita ett auktoriserat golvföretag när det gäller golvinstallationer. Då vet vi att våra produkter används på rätt sätt eftersom golventreprenören har rätt utbildning och kompetens.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.