Skip to the content

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? Golvbranschen har tagit fram upphandlingsunderlag som förenklar för dig som beställare att handla upp golvtjänster med kvalitets- och miljöprofil. Nedan följer information om vad du kan tänka på före, under och efter en upphandling av en golvtjänst.

Är du osäker på om du enligt LOU kan ställa krav på en viss auktorisation i en upphandling? Förvaltningsrätten i Stockholm har i sin dom 2014-03-07 prövat om proportionalitetsprincipen innebär ett hinder mot att uppställa en specifik auktorisation som ett skall-krav i en upphandling. 

För dig som beställer golvtjänster som privatperson har vi skapat en checklista över fem viktiga delar att tänka på när du anlitar en golvläggare.

Före upphandling – Kravställning 

Det upphandlingsunderlag som Golvbranschen tillhandahåller består av administrativa föreskrifter, anbudsformulär och mall för inhämtning av referenser.

I mallen för administrativa föreskrifter, som även ansluter till AMA AF 12, finns alla koder och rubriker med tillhörande texter som behövs för att uppfylla nödvändiga kvalitets-, miljö- och kompetenskrav vid en golvupphandling. Exempel på nödvändiga föreskrifter är:

  • AFC.221 Kvalitetsledning
  • AFC.222 Miljöledning
  • AFC.34 Arbetsledning och anställda
  • AFC.342 Arbetsledning

Läsa mer om de koder och rubriker som behövs för att upphandla en golvtjänst med kvalitets- och miljöprofil.

Under upphandling – Utvärdering av anbud

Golvbranschen har tagit fram en mall som fungerar som hjälpmedel vid utvärdering av inkomna anbud samt ett dokument för uppföljning av de referenser anbudsgivaren angett.

Läs mer och ladda hem mall för anbudsutvärdering och dokument för uppföljning av referenser.

Efter upphandling – Erfarenhetsåterföring

Efter utfört arbete är det naturligt att göra en erfarenhetsåterföring för att utvärdera om företaget utfört ett bra arbete och följt sitt åtagande på ett tillfredsställande sätt.

Ta del av vår checklista med 15 frågor att ställa efter avslutat uppdrag.

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.