Skip to the content

Många nyheter i EUs regelverk

För golvbranschens företag är transporterna en betydande utsläppskälla
För golvbranschens företag är transporterna en betydande utsläppskälla

På EU-nivå skapas nya hållbarhetsdirektiv – och förkortningar som är omöjliga att begripa! Golvbranschens företag, som siktar på nettonollutsläpp 2045, behöver nu förbereda sig inför kommande regeländringar och ökande krav. Detta gäller inte minst de auktoriserade golvföretagen. I Golv till Tak finns en tydlig översikt av viktiga nyheter och förkortningar som är bra att känna till.

De nya direktiven kommer att påverka golvföretagen på olika sätt. Regelverk som Taxonomi, CSRD-direktivet och Ecodesign påverkar hållbarhetsrapporteringen och produkternas miljömässiga hållbarhet. Boverkets klimatdeklarationer och EU ETS införs, medan CBAM och Green Claims reglerar koldioxidtullar och ”gröna påståenden”. Golvbranschens Hållbarhetskommitté arbetar intensivt på en handlingsplan för att stödja företagens anpassning till nya regelverk.
Läs mer om nyheterna, och om vad förkortningarna egentligen innebär, i branschtidningen Golv till Tak.

 

Länkar och nyheter

Förbereder branschen för kommande klimatkrav
https://www.golvtilltak.nu/start/nyhetsarkiv/klimatkrav/

Golvbranschens färdplan mot fossilfrihet 2045
https://www.golvtilltak.nu/start/nyhetsarkiv/klimatfardplan-for-golvbranschen/

Underlag för upphandling av en hållbar golvinstallation
https://auktorisation.se/upphandling-av-golv/

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.