Skip to the content

Ett hållbart paket för upphandlare av golv

Hållbarhetskraven bara ökar. Det är komplicerat att hålla koll på kraven från myndigheter och marknad när det kommer till upphandling. För den som anlitar ett Auktoriserat Golvföretag blir dock processen enklare. Här är mycket av jobbet redan gjort. Hållbarhetsmålen för de auktoriserade golvföretagen bygger på FNs globala mål och efterlevnaden granskas av tredje part.

Auktorisationen ställer krav på att företagen är seriösa och transparenta och arbetar på ett hållbart sätt såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt. I golvbranschen finns möjlighet för både leverantörer och entreprenörer att auktorisera sig. Det innebär att beställaren kan få en värdekedja av dokumenterad hållbarhet ända från råvara och tillverkning över installation till utrivning och återvinning.

Att företaget faktiskt lever upp till auktorisationens högt ställda krav kan man lita på. Minst vartannat år blir de auktoriserade golvföretagen, både leverantörer och entreprenörer, granskade i detalj av extern revisor.

Genom att använda upphandlingsunderlag som tagits fram blir det enklare för beställaren att handla upp golvtjänster med dokumenterad kvalitets- och miljöprofil. Auktoriserat Golvföretag är ett helt paket fyllt av hållbarhet, kvalitet och kompetens.

Länkar och nyheter

Auktorisation motverkar arbetslivskriminalitet
https://www.golvbranschen.se/press-media/#/pressreleases/auktorisation-motverkar-arbetslivskriminalitet-3216141

Underlag för upphandling av en hållbar golvinstallation
https://auktorisation.se/upphandling-av-golv/

Kriterier för Auktoriserat Golvföretag – leverantörer
https://auktorisation.se/media/44730/detta-ar-auktoriserat-golvforetag-20200128.pdf

Kriterier för Auktoriserat Golvföretag – entreprenörer https://auktorisation.se/media/44746/kriterier-for-auktoriserat-golvforetag-entreprenor.pdf

Dick Lantz, upphandlare Gavlegårdarna

Auktorisationen har ett inbyggt värde som vi menar leder till en bättre levererad produkt. Som upphandlare känner man sig tryggare helt enkelt.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.