Skip to the content

Golvbranschens företag beräknar sina utsläpp

Golvföretagen har länge legat i framkant för att minska sin klimatbelastning. Bland annat är alla auktoriserade golvföretag med i Golvbranschens Golvåtervinning och kan utföra kretsloppsmärkning. Nu siktar man mot nettonollutsläpp 2045. Startpunkt; en kartläggning som visar att branschen i nuläget utsläpper ut 220 miljoner kilo koldioxid per år.

Företag anslutna till Golvbranschen, GBR, har gemensamt beslutat att sätta samma mål som gäller för Fossilfritt Sverige och färdplanen för bygg- och anläggningssektorn, det vill säga nettonollutsläpp år 2045. Det första delmålet för ”Klimatfärdplan för Golvbranschen” var att kartlägga dagens utsläpp för att ha en volym att mäta emot.

Klimatberäkningen baseras på branschens totala försäljningsvolymer i kombination med EPD-data och kompletterande uppskattningar. En väsentlighetsanalys har avgjort vilka delar av ett golvs livscykel som ska tas med i beräkningen. Utsläppen har även fördelats mellan materialleverantör, golventreprenör och fastigheten i sig.

Det visar sig att avfallshantering av ytskikt, materialtillverkning och materialleverantörens transporter är de största klimatbovarna. Man kommer nu att sätta upp tydliga mål för branschens företag – främst då auktoriserade entreprenörer och leverantörer - för de delar som står för störst klimatbelastning.

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.