Skip to the content

Auktorisationen kontrolleras ofta

I konceptet Auktoriserat Golvföretag ingår ett åtagande om regelbunden revision som garanti för att kriterierna följs. De leverantörer som först blev auktoriserade har nu klarat av sina förnyelserevisioner. Hittills har Kiilto, Polyflor, Welin & Co, Forbo, Kährs, Tarkett, Weber, Sika, Interface samt Bona gått igenom den förnyade revisionen.

Ständig förbättring är auktorisationens mantra. -De återkommande revisionerna syftar till att granska förbättringsarbetet och bedöma hur väl målen har uppfyllts sedan förra revisionen, säger Anders Karpesjö, extern revisor.

Kontinuitet och långsiktighet är viktigast i de mål som företaget sätter upp.
- Man ska inte hitta på nya mål vid förnyelserevisionen, utan vässa vidare på det man redan bestämt sig för. Och om man skött sina processer på rätt sätt har man redan alla papper i ordning. 

Hur ofta revideras ett Auktoriserat Golvföretag?

Hur ofta revisionen förnyas beror på utfallet vid föregående revision och antalet kompletteringar som eventuellt fordrades. Kompletteringar kan handla om en missad fråga, ett otillräckligt svar eller helt enkelt något man aldrig stött på förut och behöver få återkomma om.

Ingen eller obetydlig avvikelse, 0 - 3 kompletteringar; Uppföljande revision om 18 - 24 månader

Liten eller medelavvikelse, 3 - 5 kompletteringar; Uppföljande revision om 14 - 22 månader

Betydande avvikelse, över 5 kompletteringar; Uppföljande revision om 12 - 14 månader
(Detta har dock inte inträffat ännu)

Revision hos Welin & Co. Fr vä Kicki Johansson och Björn Törnquist, Welin & Co, samt revisor Anders Karpesjö.

Anders Karpesjö, revisor Auktoriserat Golvföretag

Auktoriserat Golvföretag är ett mycket komplett system med auktorisering av både entreprenörer och leverantörer. Beställarna jag träffar är imponerade över den struktur som ligger bakom auktorisationen!

 

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.