Skip to the content

Forbo - Ett Auktoriserat Golvföretag

Jonas Rothén, chef hållbarhet och teknisk service Forbo
Jonas Rothén, chef hållbarhet och teknisk service Forbo

Hej Jonas, varför ska vi vara stolta över auktorisationen?

- Wow, ni har lyckats samla alla certifieringar under ett tak! Så sa hållbarhetschefer från olika branscher vid ett möte i Göteborg nyligen. Auktoriserat Golvföretag är helt enkelt en ovanligt stark kvalitetsstämpel, säger Jonas Rothén, Forbo, och för upphandlaren blir valet enklare.

Forbo blev som tredje leverantör Auktoriserat Golvföretag i september.

- Några av revisionskraven är på sitt sätt självklara, som att ange kemiskt innehåll, minska sin miljöpåverkan och ansluta till golvåtervinningen. Annat är svårare. Kraven på social hållbarhet och antikorruption, både på oss som företag och i kedjan av underleverantörer, gör att vi behöver ha full spårbarhet.  Vår bransch är komplex och auktorisationens kriterier visar att vi på allvar vill täcka in dagens verklighet.

- Konceptet är unikt. Det är så mycket mer än en vanlig yrkescertifiering. Jag tycker verkligen vi kan vara stolta över auktorisationen där entreprenörer och leverantörer tillsammans bildar en spårbar, heltäckande värdekedja.

Jonas Rothén, chef hållbarhet och teknisk service Forbo

Länkar och nyhetstips

Auktorisation av leverantörer (Golv till Tak, golvbranschens egen tidning)

Antikorruption en hjärtefråga för hållbar utveckling (pressrelease, Golvbranschens nyhetsrum)

Falck Design – ett nytt Auktoriserat Golvföretag (Allt om Golv, Facebook)

Kiilto ansluter till Auktoriserat Golvföretag (pressrelease, Golvbranschens nyhetsrum)

Golvbranschen lanserar antikorruptionspolicy (pressrelease, Golvbranschens nyhetsrum)

Forbo

Anders Karpesjö, revisor Auktoriserat Golvföretag

Auktoriserat Golvföretag är ett mycket komplett system med auktorisering av både entreprenörer och leverantörer. Beställarna jag träffar är imponerade över den struktur som ligger bakom auktorisationen!

 

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.