Skip to the content

Under upphandling

Under upphandling – Utvärdering av anbud

Att utvärdera inkomna anbud innebär du verifierar att allt är korrekt och att anbudsgivarna uppfyller uppställda krav i de administrativa föreskrifterna. Som hjälpmedel har Golvbranschen tagit fram har en mall för anbudsutvärdering och en mall för att utvärdera de referenser som anbudsgivaren har angivit.

Anbudsutvärdering

Golvbranschen har en mall där du kan utvärdera anbud för det fall du ställt krav på både pris och kvalitet- och miljösäkring av uppdraget.

Mall för anbudsutvärdering finns till höger.

Enkät referensfrågor

För att utvärdera de referenser som anbudsgivaren har angivit har Golvbranschen tagit fram en enkät där följande frågor ställs:

  • Har entreprenören uppfyllt kontraktsenliga kvalitetskrav?
  • Har entreprenören uppfyllt kontraktsenliga miljökrav?
  • Hur väl följdes den överenskomna tidplanen?
  • Har entreprenören tydligt redovisat förändringar och tilläggskostnader?
  • Har entreprenören uppfyllt avtalade krav på organisation och personal när det gäller kvalifikationer och genomförande av uppdragen?

Mall för Enkät referensfrågor finns till höger.

Detta ska du tänka på efter golvupphandlingen!

 

Lars Lindgren, Duri

Vi hänvisar alltid våra kunder till att anlita ett auktoriserat golvföretag när det gäller golvinstallationer. Då vet vi att våra produkter används på rätt sätt eftersom golventreprenören har rätt utbildning och kompetens.

65x65 Demo Image

Joanna Nordström, jurist Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.