Skip to the content

Under upphandling

Under upphandling – Utvärdering av anbud

Att utvärdera inkomna anbud innebär du verifierar att allt är korrekt och att anbudsgivarna uppfyller uppställda krav i de administrativa föreskrifterna. Som hjälpmedel har Golvbranschen tagit fram har en mall för anbudsutvärdering och en mall för att utvärdera de referenser som anbudsgivaren har angivit.

Anbudsutvärdering

Golvbranschen har en mall där du kan utvärdera anbud för det fall du ställt krav på både pris och kvalitet- och miljösäkring av uppdraget.

Mall för anbudsutvärdering finns till höger.

Enkät referensfrågor

För att utvärdera de referenser som anbudsgivaren har angivit har Golvbranschen tagit fram en enkät där följande frågor ställs:

  • Har entreprenören uppfyllt kontraktsenliga kvalitetskrav?
  • Har entreprenören uppfyllt kontraktsenliga miljökrav?
  • Hur väl följdes den överenskomna tidplanen?
  • Har entreprenören tydligt redovisat förändringar och tilläggskostnader?
  • Har entreprenören uppfyllt avtalade krav på organisation och personal när det gäller kvalifikationer och genomförande av uppdragen?

Mall för Enkät referensfrågor finns till höger.

Detta ska du tänka på efter golvupphandlingen!

 

Dick Lantz, upphandlare Gavlegårdarna

Auktorisationen har ett inbyggt värde som vi menar leder till en bättre levererad produkt. Som upphandlare känner man sig tryggare helt enkelt.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.