Skip to the content

Auktoriserat Golvföretag - Golvleverantörer

Auktoriserade Golvleverantörer

Leverantörsföretagen bidrar till att upprätthålla värdekedjan från råmaterial till färdig, inlagd produkt. På det viset bidrar branschsamverkan mellan entreprenörer och leverantörer till hållbara golvinstallationer i hela kedjan. Samarbetet är också en förutsättning för att systemen GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning ska fungera.

Ansökande Företag

Just nu förbereder leverantörerna sina företag för auktorisering. Följande företag har ambitionen att auktorisera sig inom två år.

Anders Karpesjö, revisor Auktoriserat Golvföretag

Auktoriserat Golvföretag är ett mycket komplett system med auktorisering av både entreprenörer och leverantörer. Beställarna jag träffar är imponerade över den struktur som ligger bakom auktorisationen!

 

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.