Skip to the content

De auktoriserade entreprenörsföretagen arbetar aktivt med kvalitet enligt dokumenterade rutiner. Företaget fortbildar kontinuerligt medarbetarna så att de är uppdaterade och följer utvecklingen av regelsystem, material och arbetstekniker. Aktivt kvalitetsarbete och rätt kompetens resulterar i ett korrekt utfört arbete vilket innebär en lägre totalkostnad för dig som beställare. Om du sätter större värde på en felfri entreprenad och en lägre totalkostnad än du gör på lägsta pris, är det auktoriserade golvföretaget ditt bästa val!

För golvinstallationer gäller generellt 8/92-regeln, det vill säga 8 % av golvets totalkostnad är själva installationen och 92 % är kostnader för resten av golvets livscykel; kostnader för skötsel och underhåll. För att golvet ska kunna brukas under längre tid är det viktigt att det har avsedd funktion och sköts på rätt sätt. Systemet GBR Kretsloppsmärkning genererar automatiskt produktspecifika skötselråd för alla ytmaterial, råden underlättar korrekt skötsel av golven.

Du vet väl att auktorisationen också omfattar leverantörsföretag? Här kan du läsa mer om kraven på entreprenörer respektive leverantörer inom Auktoriserat Golvföretag.

Läs mer om vilka relevanta kvalitetskrav du kan ställa vid upphandling av golvrelaterade tjänster!

Våga ta ansvar - anlita ett auktoriserat golvföretag!

Lars Lindgren, Duri

Vi hänvisar alltid våra kunder till att anlita ett auktoriserat golvföretag när det gäller golvinstallationer. Då vet vi att våra produkter används på rätt sätt eftersom golventreprenören har rätt utbildning och kompetens.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.