Skip to the content

Enklaste sättet för dig som beställare att handla upp golventreprenader med kvalitets- och miljöprofil är att använda Golvbranschens administrativa föreskrifter. I de administrativa föreskrifterna, som även ansluter till AMA AF 12, finns alla koder och rubriker med tillhörande texter som behövs för att uppfylla kraven i auktorisationen. De administrativa föreskrifterna underlättar för dig som beställare att handla upp golvrelaterade tjänster med kvalitets- och miljöprofil. Utöver de administrativa föreskrifterna erbjuder Golvbranschen ytterligare upphandlingsunderlag så som anbudsformulär och underlag för anbudsutvärdering.

Är du osäker på om du kan ställa krav på en viss auktorisation i en upphandling enligt LOU? Förvaltningsrätten i Stockholm har i sin dom från 2014-03-07 prövat om proportionalitetsprincipen innebär ett hinder mot att uppställa en specifik auktorisation som ett skall-krav i en upphandling. Förvaltningsrätten fastslår i sin dom att användandet av auktorisationen som skall-krav inte strider mot proportionalitetsprincipen. Du kan läsa domen här.

Använder du egna mallar för upphandling och vill handla upp en golventreprenad med kvalitets- och miljöprofil? Då kan du enkelt skriva in följande i upphandlingsunderlaget:

”I denna upphandling ska golvinstallationen utföras av ett auktoriserat golvföretag eller av ett företag som på ett dokumenterat sätt kan redovisa likvärdig kompetens, med ett likvärdigt kvalitets- och miljöledningssystem.”

Använd Golvbranschen, GBRs administrativa föreskrifter för upphandling av golv enligt AMA AF 12

Läs mer om vilka relevanta miljö-, kvalitets- och kompetenskrav du kan ställa vid upphandling av golvrelaterade tjänster!

Våga ta ansvar - anlita ett auktoriserat golvföretag!

Dick Lantz, upphandlare Gavlegårdarna

Auktorisationen har ett inbyggt värde som vi menar leder till en bättre levererad produkt. Som upphandlare känner man sig tryggare helt enkelt.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.