Skip to the content

När du anlitar ett auktoriserat golvföretag bidrar du aktivt till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Företagen arbetar aktivt med relevanta miljö- och hållbarhetsfrågor inom byggbranschen.

Auktoriserade golvföretag arbetar med att uppfylla FNs globala hållbarhetsmål som är en del av UN Global Compact. Kraven utgår från FNs globala hållbarhetsmål och ISO 26000, en standard som beskriver hur företag kan arbeta med socialt ansvarstagande. På leverantörssidan finns ett stort fokus på riskbedömning i olika led av varans produktion.

För entreprenörerna fokuserar auktorisationen på relevanta delar inom kvalitet, miljö och hållbarhet, samt inom arbetsmiljö och baseras på principerna i miljöledningssystemet ISO 14 001. Alla auktoriserade entreprenörer kan även kretsloppsmärka golv genom GBR Kretsloppsmärkning. Kretsloppsmärkningen innebär att du har full kontroll över innehållet i golvkonstruktionen, från inläggning till utrivning.  Dessutom genererar GBR Kretsloppsmärkning produktspecifika skötselråd för att underlätta korrekt skötsel och därmed öka golvets livslängd. De företag som installerar plastgolv är anslutna till GBR Golvåtervinning, som är ett system för insamling av installationsspill från plastgolv. Tänk på att ett korrekt installerat golv i regel får en längre livslängd och därmed är ett hållbart val!

Miljöfokus i byggbranschen har under längre tid varit att minska energianvändningen i bruksskedet. SBUF-projekt nr 12912 ”Energianvändning och klimatpåverkan av nyproducerade flerbostadshus innan driftsättning jämfört med driftfasen” visade att i vissa fall kan klimatpåverkan under byggskedet vara lika stor som byggnadens energianvändning under femtio år. Det innebär att det är viktigt att välja rätt entreprenör för att minska klimatpåverkan under byggfasen.

Läs mer om vilka relevanta miljökrav du kan ställa vid upphandling av golvrelaterade tjänster!

Våga ta ansvar - anlita ett auktoriserat golvföretag!

Dick Lantz, upphandlare Gavlegårdarna

Auktorisationen har ett inbyggt värde som vi menar leder till en bättre levererad produkt. Som upphandlare känner man sig tryggare helt enkelt.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.