Skip to the content

Sehlins Golv - Ett Auktoriserat Golvföretag

Robert Söderkvist, vd och arbetsledare, Sehlins Golv
Robert Söderkvist, vd och arbetsledare, Sehlins Golv

Hej Robert! Varför är auktorisationen attraktiv för upphandlare?

- Det blir så mycket enklare att upphandla ett golvföretag som har dokumenterad kompetens. Utbildning, miljötänk och kvalitetskrav finns redan på plats, så många av ”skall-kraven” som upphandlingen ska leva upp till är uppfyllda på förhand, säger Robert Söderkvist, vd på Sehlins Golv. Vi tog en paus på några år men nu är vi auktoriserade igen. Det känns mycket bra.

Sehlins Golv i Sundsvall blev godkända som Auktoriserat Golvföretag vid den externa revisionen i slutet av augusti.

- I konceptet ingår att vi kan kretsloppsmärka alla material vi bygger in i golvkonstruktionen och återvinna installationsspill från plastmatta. Det är inslag som vi märker blir allt viktigare i offentliga upphandlingar.

- Jag menar att ett företag av vår storlek definitivt ska vara med och utveckla branschens kvalitet och status. Auktorisationen är dessutom ett effektivt verktyg för att skapa rutiner, ordning och reda. Förr eller senare leder det till bra ekonomi för företaget.

Robert Söderkvist, vd och arbetsledare Sehlins Golv, Sundsvall

Länkar och nyhetstips

Upphandling av golv – en lathund (auktorisation.se)

Bättre upphandling med branschstöd (pressrelease, Golvbranschens nyhetsrum)

Så gör du en bra golvupphandling (branschtidningen Golv till Tak, nr 4/18)

Sehlins Golv

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.