Skip to the content

Sandéns Golv – ett Auktoriserat Golvföretag

Stefan Sandén, VD Sandéns Golv Helsingborg
Stefan Sandén, VD Sandéns Golv Helsingborg

Hej Stefan, var det självklart att auktorisera även det nya företaget?

- Vi insåg redan från början att kunskap är enda sättet att ta sig uppåt i hierarkin i byggbranschen och bli lyssnad på, säger Stefan Sandén, VD Sandéns Golv. Det gäller både golvbranschen som helhet och våra egna företag. Därför är auktorisationen viktig. Det är både en positiv stämpel och ett kompetensbevis; att vi gör rätt saker på rätt sätt.

Sandéns Golv i Helsingborg tillhör gänget av pionjärer som blev Auktoriserat Golvföretag redan vid starten 2001. Sedan dess har företaget vuxit och består nu av Sandéns Golv i Ängelholm som också är auktoriserat, samt det relativt nystartade golvföretaget i Halmstad som står på tur att auktoriseras.

- Det har varit en självklarhet att Sandéns Golv i Halmstad också ska bli Auktoriserat Golvföretag. Rutinerna är inarbetade redan från start, så det är egentligen bara formaliteter som återstår.

-  Det är helheten som gör auktorisationen till en viktig stöttepelare i företagets verksamhet. Att vi har en hög standard inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö märks både internt och utåt mot våra kunder. Auktorisationen är inte en pappersprodukt, utan innebär ett strukturerat arbete med hållbarhet där allt hänger ihop.

Sandéns Golv har verksamhet i Helsingborg, Ängelholm och numera också i Halmstad.

Dick Lantz, upphandlare Gavlegårdarna

Auktorisationen har ett inbyggt värde som vi menar leder till en bättre levererad produkt. Som upphandlare känner man sig tryggare helt enkelt.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.