Skip to the content

Golvbranschens Hållbarhetskommitté

Dag Duberg, ordförande i GBRs Hållbarhetskommitté
Dag Duberg, ordförande i GBRs Hållbarhetskommitté

Hej Dag, hur gör vi verklighet av Golvbranschens klimatvision?

- Veta, mäta, minska… Det är mantrat som gäller om vi ska kunna få ned branschens totala klimatpåverkan och, enligt stämmobeslut tidigare i år, bli fossilfria år 2045*. Först måste vi veta hur det ser ut idag och ta fram mätmetoder som fungerar för oss i branschen, för att sedan kunna visa en minskad klimatpåverkan.

Dag Duberg är ordförande i Golvbranschens Hållbarhetskommitté som har till uppgift att ta fram Golvbranschens klimatvision och en färdplan som visar hur visionen ska bli verklighet.
- Enligt min mening ligger Golvbranschen långt framme, med Auktoriserat Golvföretag i täten. Branschen var tidigt ute med insatser för minskad klimatpåverkan; återvinning, kretsloppsmärkning, spårbarhet och livscykelanalyser.

- Vi kartlägger nu branschen och tar fram tillförlitliga mätmetoder som ska gå att använda senast 2022. Därefter gäller det att mäta och successivt minska utsläppen fram till målet - en fossilfri bransch år 2045. Vi jobbar med färdplanen för att komma dit. Både leverantörer och entreprenörer är viktiga byggstenar i det arbetet. Företagen som valt att auktorisera sig har redan kommit långt genom de system och kriterier som ingår i auktorisationskonceptet.

- Golvbranschens klimatvision är klockren också för affärsnyttan. Klimatfrågorna är ju i fokus även för beställare och upphandlare. De ställer krav på produkten vad gäller spårbarhet, återvinning och klimatpåverkan. Det är frågor som vi har svar på. GBR-anslutna företag erbjuder till exempel möjligheten till projektspecifik uppföljning. Där kan beställaren se exakt hur många kilo spill som samlats in per projekt!

Dag Duberg, ordförande i Golvbranschens Hållbarhetskommitté

 

*Beslut på Golvbranschens stämma 2020; » Golvbranschen, GBR, stödjer initiativet Fossilfritt Sverige med målet att Golvbranschens entreprenörer och leverantörer till 2045 har noll nettoutsläpp av växthusgaser»

Golvbranschens Hållbarhetskommitté tar fram klimatvision och färdplan mot en fossilfri bransch 2045

Länkar och nyhetstips

Klimatvision för Golvbranschen beslutad (pressrelease – Golvbranschens nyhetsrum)

Se alla kriterier för Auktoriserat Golvföretag, entreprenörer

Se alla kriterier för Auktoriserat Golvföretag, leverantörer

Golvföretag tar täten i klimatarbete (pressrelease – Golvbranschens nyhetsrum)

Guide för hållbar upphandling  (broschyr utgiven av IVL, Svenska miljöinstitutet)

Golvbranschens Hållbarhetskommitté (information på golvbranschen.se)

Anders Karpesjö, revisor Auktoriserat Golvföretag

Auktoriserat Golvföretag är ett mycket komplett system med auktorisering av både entreprenörer och leverantörer. Beställarna jag träffar är imponerade över den struktur som ligger bakom auktorisationen!

 

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, projektledare Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.